HomeAlgemeenmateriaalGebruik wielensetje update

cart.jpg

Aan de kayakvissers die een wielensetje gebruiken willen we de volgende waarschuwing en enkele tips voor gebruik meegeven.

De wielensetjes zijn gemaakt om je kayak op een normale wijze van en naar het water te vervoeren .  Het cross country rijden met een overbeladen kayak  of het niet goed insteken van je wielenset neemt de nodige risico’s met zich mee   Verkeerd gebruik kan je kayak beschadigen en in het ergste geval zelfs voor lekkage zorgen (zie foto’s) Dit wordt door Hobie als gebruikersfout gezien en valt onder geen enkele garantie. Het heeft immers niks met de productie van de kayak te maken en wordt door de gebruiker veroorzaakt.

 

Toch is met enkele tips dit ook gemakkelijk te voorkomen. Als je er op let en je bent je bewust van de eventuele gevolgen dan zal het niet zo ver komen hopen wij.

Op de afbeeldingen hieronder zie je wat er kan ontstaan als in de zogenaamde  sculler tubes.

[pe2-gallery class=”alignleft” ] schade aan outback.jpg   schade aan outback2.jpg[/pe2-gallery]

Ook zelf maak ik mij regelmatig schuldig hieraan en meestal gaat het goed . Even je kayak bij eb op het wielensetje over de stenen trekken, kist met vis spullen erop want dan hoef ik maar 1 keer te lopen, jaja niks menselijks is mij vreemd. Toch hoeft het maar 1 keer fout te gaan en je hebt een vervelende schade met lekkage als gevolg.   Als je wielen achter de stenen blijven steken en je trekt door kan het al behoorlijk mis gaan. De kayak wipt dan omhoog op de buizen van de bandenset. Deze vreten dan als het ware in de hull. Drukken er mogelijk zelfs doorheen.

kayaks.jpg

Het verkeerd gebruiken van het wielensetje kan je hull dus serieus beschadigen.  De kayakhull is het sterkst op de bodem en het dek, de pijpjes waar je je wielenset in steekt(scupper tubes) zijn een stuk minder sterk en ook niet ontworpen om  kracht op uit te oefenen . De functie van deze pijpjes is om het water wat binnen is gekomen af te voeren.. De buizen van je wielensetje horen tijdens het gebruik ook geheel door de “scupper tubes”te steken , dus aan de boven kant door het dek uit te steken. Je kan dus bij de oudere setjes die maar net er door heen vallen het beste iets erin of er overheen plaatsen zaodat deze er dus verder door steken. De nieuwe heavy duty cart van Hobie heeft ook een borging zodat het wielensetje niet zo snel uit zijn normale positie kan schieten en de top van  je wielenset zich in je kayak  kan boren met alle gevolgen van dien .
Steek dus je wielen set zover in de gaten dat de buizen boven het dek uitsteken en de bodem van je kayak contact maakt met je wielenset.   De nieuwe heavy duty wielenset heeft ook “support scuppers” zodat een deel van het kayak gewicht hierdoor opgevangen wordt en je kayak dus op drie punten gedragen wordt (bodem + support scuppers).

keeper.jpg

Laat  nooit je kayak voor langere tijd op het wielensetje staan het  gewicht van de kayak zal je bodem beschadigen ,dit geldt vooral bij de zwaardere modellen en zwaar beladen kayaks.

Een andere manier waarbij schade kan ontstaan ,waar we door een fanatieke kayakvisser(Erik) op gewezen werden, is als je je wielensetje omgedraaid in de gaten steekt.  En je het banden setje  als extra steuntje in de rug gebruikt dat als deze niet goed in de gaten zitten  de gaten in je kayak(scupper tubes) waar het setje doorheen zit kunnen beschadigen .  De buizen van het wielensetje horen ook bij als ze omgekeerd in de gaten(scupper tubes) steken geheel door de kayak te gaan dus onder de bodem uit te steken.   Let op niet alle wielensetjes doen dat, de wielensetjes zijn ook ontworpen om je kayak te vervoeren en niet om als rugleuning te dienen . Hou hier rekening mee.

Uiteraard zijn er mogelijkheden om deze schade te repareren maar voorkomen is ook in dit geval een stuk raadzamer

Johan

Comments are closed.